fbpx

พื้นฐานฮวงจุ้ยง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้ทันที

ฮวงจุ้ยคือวิชาที่พูดถึงความสมดุลทางธรรมชาติ พลังงานจะส่งผลถึงโลก และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักร บ้างก็ส่งเสริม บ้างก็ทำลาย บ้างก็ควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ ธรรมชาติจะคอยทำหน้าที่ของมันอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะผ่านมานานกี่ล้านปีก็ตาม ในฐานะของมนุษย์ที่เป็นเพียงส่วนประกอบเล็ก ๆ ในจักรวาล เราควรจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติไว้บ้างเพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุข

ในสมัยโบราณการหาพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของมนุษย์ การอยู่ใกล้แม่น้ำส่งผลดีต่อการทำมาหากิน และการเดินทาง การมีภูเขาอยู่ด้านหลังเป็นผลดีต่อการระวังป้องกันภัยทั้งจากมนุษย์ด้วยกัน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นสามัญสำนึกที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะคิดค้นวิชาฮวงจุ้ยได้เสียอีก

ในบทความนี้เราจะอธิบายภาพกว้าง ๆ เพื่อให้เข้าใจหัวใจของฮวงจุ้ยโดยที่จะไม่ลงรายละเอียดมากเกินไป การเข้าใจหลักการจะทำให้เราสามารถรู้ได้คร่าว ๆ ว่าการจัดความสมดุลทางพลังงานสามารถทำได้อย่างไร และเราจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ที่ปรึกษาทางฮวงจุ้ยพูดให้เราฟังเมื่อใดที่เราต้องเรียกใช้บริการ

 

สิ่งที่ฮวงจุ้ยพูดถึงจะมีทั้งเรื่องที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สิ่งนี้ถูกบอกเล่าด้วย ลม มองไม่เห็นแต่มีจริงสัมผัสได้ กับ น้ำ มองเห็นสัมผัสได้ สองสิ่งนี้หากเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อเราได้ แต่ถ้ามีมากไปหรือน้อยเกินไปกลับส่งผลร้าย เปรียบเหมือนการหาปลาในแม่น้ำที่มีน้ำไหลเอื่อย ๆ ย่อมหาปลาได้ง่ายกว่าแม่น้ำที่มีน้ำเชี่ยวกราก เป็นต้น ก่อนที่เราจะไปพิจารณาถึงสิ่งที่มองไม่เห็น เราจะกล่าวถึงส่วนของฮวงจุ้ยที่มองเห็นได้ก่อน โดยเราจะเริ่มพิจารณาลักษณะทางฮวงจุ้ยเป็น 3 ลักษณะ คือ สี รูปร่าง และวัสดุ หลังจากนั้นเราจะนำไปพิจารณาต่อว่าสิ่งเหล่านี้มีพลังของธาตุใดก่อนนำไปใช้งาน

ระบบธาตุทางฮวงจุ้ยประกอบไปด้วย ธาตุทั้ง 5 คือ ดิน ทอง น้ำ ไม้ และไฟ ซึ่งธาตุทั้งหมดมีความสัมพันธ์ของการส่งเสริม และควบคุมกันเองเป็นวัฏจักร โดยเมื่อเราพบสิ่งที่ดีพบทิศทางที่ดีเราจะทำการส่งเสริมทิศนั้นด้วยธาตุสำคัญเพื่อให้เราสามารถรับพลังงานที่ดีได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกันหากเราพบทิศทางหรือจุดเสียของบ้าน เราก็จะหาธาตุที่เป็นตัวควบคุมมาใช้เพื่อที่จะระงับความไม่ดีให้ส่งผลน้อยที่สุด

การแทนสิ่งของด้วยธาตุต่าง ๆ

1.ธาตุดิน สีเหลือง สีน้ำตาล, รูปร่างทรงสี่เหลี่ยม

2.ธาตุทอง สีทอง สีเงิน, รูปร่างทรงกลม

3.ธาตุน้ำ สีฟ้า สีน้ำเงิน สีดำ, รูปร่างเป็นคลื่น

4.ธาตุไม้ สีเขียว, รูปร่างเป็นแท่ง

5.ธาตุไฟ สีแดง สีส้ม สีชมพู, รูปร่างเป็นสามเหลี่ยม

ของหนึ่งชิ้นอาจจะมีการผสมผสานของพลังงานธาตุหลายชนิดได้ เช่น ปากกาโลหะสีแดง มีพลังธาตุของไม้ด้วยลักษณะที่เป็นแท่ง, วัสดุเป็นโลหะเป็นพลังของธาตุทอง และสีแดงเป็นพลังของธาตุไฟ แต่เรามักจะไม่ใช้สิ่งของที่มีพลังงานปะปนแบบนี้ในการแก้ฮวงจุ้ย แต่จะมุ่งเน้นไปหาสิ่งของที่มีพลังงานเข้มแข็งมากกว่าเช่น กระดิ่งทองเหลือง หรือบ่อน้ำ ยิ่งถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่มาจากธรรมชาติมากเท่าไหร่ สิ่งนั้นยิ่งมีพลังงานเข้มแข็งมากเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้ หรือบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

สิ่งที่ต้องดูต่อไปคือเราต้องทราบว่าทิศทางไหนของบ้านที่ให้ประโยชน์ต่อเราในปีนั้น ๆ แล้วดูต่อว่าทิศทางนั้นแทนด้วยธาตุอะไร และต้องส่งเสริมด้วยธาตุใด เราสามารถดูได้จากธาตุประจำทิศง่าย ๆ ตามนี้

1.ทิศเหนือ แทนด้วยธาตุน้ำ ส่งเสริมด้วยบ่อปลา น้ำพุ หรือกระดิ่งทองเหลือง

2.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมด้วยการเพิ่มไฟส่องสว่าง

3.ทิศตะวันออก ส่งเสริมด้วยบ่อน้ำ น้ำพุ ตู้ปลา หรือต้นไม้ประดับ ใช้สีเขียวช่วยได้

4.ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมด้วยการเพิ่มไฟส่องสว่าง

5.ทิศใต้ ส่งเสริมด้วยการปลูกต้นไม้ หรือติดไฟให้สว่าง ใช้สีแดงช่วยได้

6.ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่งเสริมด้วยการเพิ่มไฟส่องสว่าง

7.ทิศตะวันตก ส่งเสริมด้วยกระดิ่งทองเหลือง หรือหินประดับ

8.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งเสริมด้วยการเพิ่มไฟส่องสว่าง

ในปี 2564 นี้ทิศทางที่ดีที่มีดาวมงคลเข้ามาสถิตอยู่และควรส่งเสริมพลังให้มาก หากสามารถนั่งทำงาน หรือมีกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางเหล่านี้ได้จะดีมาก

1.ทิศใต้ ทิศนี้เป็นธาตุไฟ ให้ส่งเสริมทิศนี้ด้วยการนำต้นไม้ หรือติดดวงไฟส่องสว่างเพิ่มเติม

2.ทิศตะวันตก ทิศนี้เป็นธาตุทอง ให้ส่งเสริมด้วยการแขวนกระดิ่งทองเหลือง หรืออาจจะนำหินมาประดับ

3.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศนี้เป็นธาตุดิน ให้เพิ่มการติดไฟส่องสว่าง หรือใช้สีแดงช่วย

ส่วนในทิศทางที่ร้ายในปี 2564 ควรจะควบคุมหรือลดพลังงานทิศนั้นไม่ให้กระทบต่อบ้านของเราดังนี้

1.ทิศเหนือ เป็นทิศธาตุน้ำ ให้นำต้นไม้มาวางประดับเพื่อลดพลัง

2.ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศธาตุดิน ให้นำกระดิ่งทองเหลืองมาแขวนเพื่อลดพลัง

3.ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศธาตุดิน ให้นำกระดิ่งทองเหลืองมาแขวนเพื่อลดพลัง

4.ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศธาตุดิน ให้นำกระดิ่งทองเหลืองมาแขวนเพื่อลดพลังเช่นเดียวกัน

ส่วนทิศตะวันออกเป็นทิศที่ไม่ดีไม่ร้าย มีดาวบัณฑิตมาสถิตอยู่ ช่วยส่งเสริมเรื่องการเรียนหนังสือ หากต้องการกระตุ้นพลังงานให้ใช้บ่อน้ำ หรือตู้ปลาตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ผู้อ่านสามารถนำไปปรับแต่งได้ทันทีแบบง่าย ๆ โดยไม่มีข้อระวังใดใด อย่างไรก็ตามทิศทางที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะปี 2564 เท่านั้น เมื่อถึงปี 2565 ทิศทางมงคล และอัปมงคลต่าง ๆ นี้จะถูกเปลี่ยนหมุนเวียนไป

สัมมากร

บ้านที่หลับสบาย ไร้กังวล

Have a good sleep 

www.sammakorn.co.th

#SAMMAKORN #บ้าน #สัมมากร #บ้านหลับสบาย #หมดไฟ #หมดใจ #หมดแรง #ปวดหลัง #ออฟฟิศซินโดรม #BURNOUTSYNDROME

……………………………………………………..

สามารถ Add friend Line ได้ที่นี่ https://bit.ly/3BixfVZ
หรือค้นหา line ID : @sammakorn

 

 

 

 

 

0

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบทความ
และเรื่องราวดีๆ

เพียงกรอกอีเมลของคุณ เราจะส่งมอบเรื่องราวดีๆ ให้คุณทุกเดือน

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.