ทาวน์โฮม

สัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน

ชัยพฤกษ์-345

ราคาเริ่มต้น 2.89 ล้านบาท*

สัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน

รามอินทรา-วงแหวน

ราคาเริ่มต้น 3.59 ล้านบาท*

สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท*