fbpx

โครงการใหม่

สัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2

ชัยพฤกษ์ 345

ราคาเริ่มต้น 4.9 ล้านบาท*

สัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน

ชัยพฤกษ์-345

ราคาเริ่มต้น 2.89 ล้านบาท*

สัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน

รามอินทรา-วงแหวน

ราคาเริ่มต้น 4.8 ล้านบาท*

สัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค

รามอินทรา-วงแหวน

ราคาเริ่มต้น 7.4 ล้านบาท*

New Series
สัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

ถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่

ราคาเริ่มต้น 7.99-14 ล้านบาท*

สัมมากร ไพรม์ 7

ถนนรังสิต-นครนายก

ราคาเริ่มต้น 8 ล้านบาท*

New Series
สัมมากร รังสิต คลอง7 (New Series)

ถนนรังสิต-นครนายก

ราคาเริ่มต้น 4.9 ล้านบาท*

สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท*