fbpx

โครงการใหม่

โครงการใหม่
โครงการใหม่
สัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน

ชัยพฤกษ์-345

ราคาเริ่มต้น 2.69 ล้านบาท*

สัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน

รามอินทรา-วงแหวน

ราคาเริ่มต้น 4.xx ล้านบาท

สัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค

รามอินทรา-วงแหวน

ราคาเริ่มต้น 6.79 ล้านบาท

สัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

ถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่

ราคาเริ่มต้น 6.5-11.5 ล้านบาท

8 หลังสุดท้าย
สัมมากร ไพรม์ 7

ถนนรังสิต-นครนายก

ราคาเริ่มต้น 8.4 ล้านบาท

New Series
สัมมากร รังสิต คลอง7 (New Series)

ถนนรังสิต-นครนายก

เริ่มต้น 4 ล้าน ต้นๆ

โครงการใหม่
สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ

เริ่ม 3.45 ล้านบาท*