โครงการใหม่

โครงการใหม่
สัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน

ชัยพฤกษ์-วงแหวน

ราคาเริ่มต้น 2.7-3.5 ล้านบาท

สัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน

รามอินทรา-วงแหวน

ราคาเริ่มต้น 2.9-4.5 ล้านบาท

สัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

ถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่

ราคาเริ่มต้น 7-13 ล้านบาท

สัมมากร ไพรม์ 7

ถนนรังสิต-นครนายก

ราคาเริ่มต้น 7-10 ล้านบาท

โครงการใหม่
สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ

พบราคาพรีเซลล์เร็วๆ นี้