ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมบริจาคโลหิต

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม “บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย” ณ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ใ...

ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2/2560 ได้เชิญชวนพนักงานและผู้ที่สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปมอบให้กับ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เพื่อสำหรับใช้ในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

การให้คือความสุขอย่างแท้จริง

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่1/2560  กิจกรรมนี้เพื่อให้พนักงานและเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า หนังสือ (ที่สภาพยังใช้งานได้) ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง โดยมีพนักงานร่วมกันไปบริจาคอุปกรณ...

ร่วมบรรจุข้าวพอเพียง

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม “บรรจุข้าวพอเพียง” เพื่อนำไปแจกเป็นของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 0

ปลูกป่าชายเลน

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จ.สมุทรสงครามซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการร่วมอนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพัน...

ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง โดยมีพนักงานร่วมกันไปบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2558 0