fbpx

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมส่งต่อความห่วงใย มอบอาหารแห้ง และของใช้ให้กับคนงานก่อสร้างของบริษัทฯ 5 ก.ค. 64

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม ร่วมส่งต่อความห่วงใย มอบอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นแก่คนงานก่อสร้างของบริษัทฯ ณ แคมป์คนงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ในวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 0

ส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้น้องๆ ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จ.สมุทรสงคราม 16 ก.พ.64

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม ร่วมส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จ.สมุทรสงคราม ในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 0

ทำความสะอาด ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ 4 ธ.ค.63

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์ เพื่อให้ความร่มรื่นและสวยงาม ณ Golden Place สาขาสะพานสูง ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563  0

ร่วมส่งคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ จ.ราชบุรี 25 มิ.ย.63

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม ร่วมส่งคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563  0

ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจ และหน้ากาก N95 23 เม.ย.63

ผู้บริหารของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อเป็นอุปกรณ์เพื่อสนับและช่วยเหลือทางการแพท...

Blood Donation “ให้รัก ให้โลหิต” 3/2562

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้โลหิต” ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต และแมคโครฟู๊ด เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชา...

ชวนเพื่อนทำดีเดือนเกิด “Born To Be Good” 2/2562

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  ชวนเพื่อนทำดีเดือนเกิด “Born To Be Good” เป็นกิจกรรมให้พนักงานบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ที่มีเดือนเกิดตั้งแต่ เดือน ม.ค.-มี.ค. ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ณ มูลนิธิวัดสวนแก...

Blood Donation “ให้รัก ให้โลหิต” 1/2562

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้โลหิต” ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต และแมคโครฟู๊ด เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชา...

Blood Donation 3/2561

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภกาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้เลือด” ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2   เพื่อ...

Blood Donation 2/2561

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภกาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้เลือด” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

Blood Donation 1/2561

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภกาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation  ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่ว...

ร่วมปันน้ำใจบรรจุน้ำ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 4/2560 ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมบรรจุน้ำลงขวด สำหรับเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ กรมทรัพยากรน้ำบ...