fbpx

ข่าวสารและกิจกรรม

Blood Donation “ให้รัก ให้โลหิต” 3/2562

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้โลหิต” ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต และแมคโครฟู๊ด เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชา...

ชวนเพื่อนทำดีเดือนเกิด “Born To Be Good” 2/2562

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  ชวนเพื่อนทำดีเดือนเกิด “Born To Be Good” เป็นกิจกรรมให้พนักงานบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ที่มีเดือนเกิดตั้งแต่ เดือน ม.ค.-มี.ค. ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ณ มูลนิธิวัดสวนแก...

Blood Donation “ให้รัก ให้โลหิต” 1/2562

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้โลหิต” ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต และแมคโครฟู๊ด เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชา...

Blood Donation 3/2561

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภกาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้เลือด” ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2   เพื่อ...

Blood Donation 2/2561

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภกาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้เลือด” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

Blood Donation 1/2561

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภกาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation  ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่ว...

ร่วมปันน้ำใจบรรจุน้ำ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 4/2560 ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมบรรจุน้ำลงขวด สำหรับเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ กรมทรัพยากรน้ำบ...

ร่วมบริจาคโลหิต

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม “บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย” ณ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ใ...

ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2/2560 ได้เชิญชวนพนักงานและผู้ที่สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปมอบให้กับ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เพื่อสำหรับใช้ในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

การให้คือความสุขอย่างแท้จริง

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่1/2560  กิจกรรมนี้เพื่อให้พนักงานและเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า หนังสือ (ที่สภาพยังใช้งานได้) ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง โดยมีพนักงานร่วมกันไปบริจาคอุปกรณ...

ร่วมบรรจุข้าวพอเพียง

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม “บรรจุข้าวพอเพียง” เพื่อนำไปแจกเป็นของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 0

ปลูกป่าชายเลน

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จ.สมุทรสงครามซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการร่วมอนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพัน...