fbpx

ข่าวสารและกิจกรรม

การให้คือความสุขอย่างแท้จริง

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่1/2560  กิจกรรมนี้เพื่อให้พนักงานและเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า หนังสือ (ที่สภาพยังใช้งานได้) ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง โดยมีพนักงานร่วมกันไปบริจาคอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560

0