fbpx

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมปันน้ำใจบรรจุน้ำ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 4/2560 ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมบรรจุน้ำลงขวด สำหรับเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0