fbpx

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมบริจาคโลหิต

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม “บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย” ณ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป
ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน  2559

0