fbpx

ข่าวสารและกิจกรรม

Blood Donation 1/2561

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภกาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation  ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต  สภากาชาดไทย ได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป
ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม  2561

0