fbpx

ข่าวสารและกิจกรรม

Blood Donation 3/2561

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภกาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม  Blood Donation “ให้รัก ให้เลือด” ณ ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส  บริเวณชั้น 2   เพื่อให้สภากาชาดไทย ได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน  2561

0