fbpx

ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าว ผลการดำเนินการปี 2559 และ แผนธุรกิจปี 2560

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว ผลการดำเนินการปี 2559 และ แผนธุรกิจปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ โดย คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ใน 4 เดือนแรก ของปี 2559 พร้อมกับเปิดแผนธุรกิจปี 2560 ที่พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ 3 โครงการ และการรีแบรนด์ ธุรกิจพื้นที่เช่า เพียวเพลส ให้เป็น สัมมากร เพลส เพื่อตอกย้ำแบรนด์สัมมากร ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

0