ร่วมงานกับเรา

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์การค้า Pure Place ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประสบการณ์มากกว่า 45 ปี ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และสร้างสังคมที่อบอุ่นสะดวกสบายตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า “สัมมากร สร้างจากความเข้าใจชีวิต”

 

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันภัยและประกันสุขภาพกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
 6. ของรางวัลตามอายุงาน
 7. สวัสดิการด้านวงเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 8. ค่าที่พัก กรณีปฏิบัติงานหรือธุรกิจของบริษัทฯ นอกเขตปฏิบัติงานปกติ
 9. โบนัสประจำปี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
Senior Marketing Officer

รายละเอียดงาน:

 • Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
 • Design, build and maintain the company’s social media presence
 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
 • Brainstorm new and creative growth strategies
 • Plan, execute, and measure experiments and conversion tests
 • Collaborate with internal teams to create web pages and optimize user experience
 • Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points
 • Instrument conversion points and optimize user funnels
 • Collaborate with agencies and other partners
 • Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate

คุณสมบัติ:

 • Male/Female age between 30 – 45 years old
 • B.A. in Sales & Marketing or related field
 • At least 5 years of working experience in Online Marketing
 • Hard working with pleasant personality
 • Good command of English (if have a TOEIC score of 550+ will be an advantage)
 • Good interpersonal skill
 • Problems solving skill with the clients
ตำแหน่ง
Sales Asst. Manager/ Sales Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

Job description and responsibilities

 • Receive order from customer.
 • Coordinate with other section eg.planing, warehouse, delivery, production, quality and R&D for any issue from customer.
 • Dealing with customer for satisfactory, complaint, feedback and cutomer requirement.
 • Do summary sales record and report.
 • Find new customer.

Job requirements

 • Male  or female, Age 35-45 years old.
 • Bachelor degree of any related field.
 • Have experience of sales and marketing 5 years up.
 • Experience in bakery or food industry or FMCG company will be advantage.
 • Good command of English is a must.
 • Good command of computer literacy.
 • Service mind and can do attitude.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
Senior Marketing Officer

รายละเอียดงาน:

 • Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
 • Design, build and maintain the company’s social media presence
 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
 • Brainstorm new and creative growth strategies
 • Plan, execute, and measure experiments and conversion tests
 • Collaborate with internal teams to create web pages and optimize user experience
 • Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points
 • Instrument conversion points and optimize user funnels
 • Collaborate with agencies and other partners
 • Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate

คุณสมบัติ:

 • Male/Female age between 30 – 45 years old
 • B.A. in Sales & Marketing or related field
 • At least 5 years of working experience in Online Marketing
 • Hard working with pleasant personality
 • Good command of English (if have a TOEIC score of 550+ will be an advantage)
 • Good interpersonal skill
 • Problems solving skill with the clients
ตำแหน่ง
Sales Asst. Manager/ Sales Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

Job description and responsibilities

 • Receive order from customer.
 • Coordinate with other section eg.planing, warehouse, delivery, production, quality and R&D for any issue from customer.
 • Dealing with customer for satisfactory, complaint, feedback and cutomer requirement.
 • Do summary sales record and report.
 • Find new customer.

Job requirements

 • Male  or female, Age 35-45 years old.
 • Bachelor degree of any related field.
 • Have experience of sales and marketing 5 years up.
 • Experience in bakery or food industry or FMCG company will be advantage.
 • Good command of English is a must.
 • Good command of computer literacy.
 • Service mind and can do attitude.

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน

คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 089-779-2945
โทรสาร. 0-2106-8399
อีเมล์ : [email protected]