ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 49 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต” ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
 • เครื่องแบบพนักงาน

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 089-779-2945 โทรสาร. 0-2106-8399

อีเมล์ : [email protected]

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการอเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการรังสิต คลอง 7 ) Foreman จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
วิศวกรโยธา ( โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ) Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • จัดทำและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Supplier  
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ     
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านประมาณราคา วางแผนงาน  และควบคุมงานก่อสร้าง
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
วิศวกรออกแบบโยธา Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบโครงสร้างระบบวิศวกรรม
 • ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง และคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง
 • จัดทำแผนงานถอดปริมาณงานต่าง ๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ 
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Auto cad ได้คล่อง
 • มีความอดทดต่องานหนัก และสามารถรับภาวะแรงกดดันได้
ตำแหน่ง
Network Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย ขององค์กร
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นๆไป สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความชำนาญด้าน Windows Server , Domain Controller , Network Layer 3
 • มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ Network อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์การค้า (สัมมากรเพลส รามคำแหง) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำทะเบียนตรวจสอบทรัพย์สิน
 • ควบคุมการปฏิบัติงาน คำนวณค่าบริการ รปภ. แม่บ้าน 
 • บริหารอาคารพื้นที่ ตรวจสอบดูแลพื้นที่ ส่งมอบรับคืนพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า
 • ควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์การค้า 
 • ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกการแจ้งซ่อมต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เช่น สถิติรถ , ค่าแรง Outsource ,ค่าสาธารณูปโภค
 • งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ Excel ได้
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี 
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และทำงานวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (กรุงเทพฯและปริมณฑล) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง
 • ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง
 • รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน
 • ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
 • ควบคุมการทำงานของ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน
 • งานเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์)
ตำแหน่ง
พนักงานบริการสาธารณูปโภค (โครงการบางกะปิ) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนการบริหารชุมชนเพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ควบคุมดำเนินการ ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน
 • ควบคุมการตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืช ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ควบคุมการเก็บกวาดวัสดุไม่พึงประสงค์ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ตามโครงการต่างๆของ บริษัทฯ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม. 6 หรือ ปวช.  ขึ้นไป
 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) Quality Assurance Officer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจคุณภาพบ้าน และสาธารณูปโภค
 • ตรวจสอบรับรองบ้านผ่าน QA
 • รับงานโอนบัานกับลูกค้า
 • รายงานผลการตรวจ
 • รายงานสถิติ Defect
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมงานคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ การควบคุมคุณภาพ และรับลูกค้าเพื่อโอนบ้านอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบได้
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD
 • มีใบอนุญาตขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการอเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการรังสิต คลอง 7 ) Foreman จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
วิศวกรโยธา ( โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ) Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • จัดทำและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Supplier  
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ     
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านประมาณราคา วางแผนงาน  และควบคุมงานก่อสร้าง
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
วิศวกรออกแบบโยธา Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบโครงสร้างระบบวิศวกรรม
 • ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง และคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง
 • จัดทำแผนงานถอดปริมาณงานต่าง ๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ 
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Auto cad ได้คล่อง
 • มีความอดทดต่องานหนัก และสามารถรับภาวะแรงกดดันได้
ตำแหน่ง
Network Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย ขององค์กร
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นๆไป สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความชำนาญด้าน Windows Server , Domain Controller , Network Layer 3
 • มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ Network อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์การค้า (สัมมากรเพลส รามคำแหง) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำทะเบียนตรวจสอบทรัพย์สิน
 • ควบคุมการปฏิบัติงาน คำนวณค่าบริการ รปภ. แม่บ้าน 
 • บริหารอาคารพื้นที่ ตรวจสอบดูแลพื้นที่ ส่งมอบรับคืนพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า
 • ควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์การค้า 
 • ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกการแจ้งซ่อมต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เช่น สถิติรถ , ค่าแรง Outsource ,ค่าสาธารณูปโภค
 • งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ Excel ได้
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี 
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และทำงานวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (กรุงเทพฯและปริมณฑล) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง
 • ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง
 • รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน
 • ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
 • ควบคุมการทำงานของ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน
 • งานเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์)
ตำแหน่ง
พนักงานบริการสาธารณูปโภค (โครงการบางกะปิ) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนการบริหารชุมชนเพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ควบคุมดำเนินการ ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน
 • ควบคุมการตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืช ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ควบคุมการเก็บกวาดวัสดุไม่พึงประสงค์ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ตามโครงการต่างๆของ บริษัทฯ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม. 6 หรือ ปวช.  ขึ้นไป
 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) Quality Assurance Officer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจคุณภาพบ้าน และสาธารณูปโภค
 • ตรวจสอบรับรองบ้านผ่าน QA
 • รับงานโอนบัานกับลูกค้า
 • รายงานผลการตรวจ
 • รายงานสถิติ Defect
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมงานคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ การควบคุมคุณภาพ และรับลูกค้าเพื่อโอนบ้านอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบได้
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD
 • มีใบอนุญาตขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 089-779-2945 โทรสาร. 0-2106-8399

อีเมล์ : [email protected]