ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 49 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต” ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันสุขภาพกลุ่ม

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– ตรวจสุขภาพประจำปี

– เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ

– โบนัสประจำปี

– วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี

– เครื่องแบบพนักงาน

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน

คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 089-779-2945

โทรสาร. 0-2106-8399

อีเมล์ : [email protected]

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– สร้างสรรค์และออกแบบงานกราฟฟิคของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ,      โครงสร้างบูท, ฉากเวที , แผ่นพับ , ใบปลิว , Banner โฆษณา และ สื่อโฆษณาต่าง ๆ 
– ประสานงานกับ Supplier สำหรับการผลิตตามที่ออกแบบไว้ 
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และออกแบบงาน Graphic 
– มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator 
– มีความเข้าใจระบบการพิมพ์ของป้ายโฆษณาทุกชนิด 
– มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบสูง
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– สามารถออกแบบ Website ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านกราฟฟิคอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายบ้านและคอนโด (โครงการอเวนิว ชัยพฤกษ์ วงแหวน / นนทบุรี) Sales Representrative จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า
– ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดยอดขาย
– ติดต่อประสานงานต่างๆ จัดทำสรุปข้อมูลของลูกค้า และรายงานการขายในแต่ละเดือน
– ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ 

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการขาย สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
– มีประสบการณ์ในการขายบ้านและคอนโดมิเนียม อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– มีความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ 
– มีความรู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
– สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี 
– มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถขับรถยนต์ได้
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินอาวุโส Accounting & Finance Senior Officer จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

–  อายุ 35  ปีขึ้นไป

– วุฒิปริญญาตรี  สาขา บัญชี

– มีประสบการณ์ปิดงบการเงินมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

– ควบคุมรายการบัญชีทั้งหมด  เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงิน

– วิเคาระห์งบการเงิน

– นำส่งภาษีต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนด

– ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร Interal & External Audit

– จัดทำงบกระเสเงินสดได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) Project Admin Officer จำนวน 3 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง

– ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง

– รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน

– ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน

– ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค

– ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ

– ควบคุมการทำงานของ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน

– งานเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
– สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี 
– สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
– สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
– สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการอเวนิว สุวรรณภูมิ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ) Project Manager จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
  –     บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ 
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 • ส่งมอบบ้าน ดูแลหลังการขาย
 • กำกับดูแลบุคลากรในโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 35 – 45  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 8-10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเป็นผู้นำ ,มีทัศนคติที่ดีต่องาน , รักการเรียนรู้ รอบคอบ ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน
 • มีความเข้าใจในงาน และสามารถประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี 
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
วิศวกรโยธา (รังสิตคลอง 7) Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • จัดทำและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Supplier  
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีใบประกอบวิชาชีพ     

– มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านประมาณราคา วางแผนงาน  และควบคุมงานก่อสร้าง

– ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  

– สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

– มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ตำแหน่ง
โปรแกรมเมอร์ Programmer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– พัฒนาโปรแกรม ตาม Requirement Support ระบบ ERP
– มีความสามารถด้าน Visual Studio.NET C#
– พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมตรงตามเวลาที่กำหนด
– ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
– สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
– ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ  สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้าน Database (SQL Server)
– สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย C# ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์อาหารอาวุโส ( สัมมากรเพลส รามคำแหง) Senior Food Center Administrative Officer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– บริหารจัดการงานด้าน Food Center ในศูนย์การค้าฯ

– บริหารจัดการงานด้าน Food & Beverage (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม)

– ดูแลงานด้าน Operation

– ดูแลงานด้านแคชเชียร์ การเงิน

– จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ  30-40 ปี

– มีประสบการณ์ด้านบริหาร Food & Beverage (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) หรือเคยเป็น

  ผู้จัดการร้าน  อาหารหรือเครื่องดื่ม  อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป  

ปริญญาตรี สาขาการขายและการตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณา เป็นพิเศษ

– มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ 

– มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์

– มีความละเอียดรอบคอบ

– สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้รวดเร็ว 

– มีความขยัน อดทน และทนต่อภาวะกดดันจากลูกค้าได้

– อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุง (ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส รามคำแหง ) Maintenance Staff จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35  ปี
– มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ,ระบบ

 ไฟฟ้า ,ระบบโทรศัพท์ , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– ผ่านการทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ 1 (ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) จะได้รับการพิจารณา

  เป็นพิเศษ
– มีทักษะด้านคอมพิเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้

ตำแหน่ง
พนักงานบริการสาธารณูปโภค (โครงการบางกะปิ) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– สนับสนุนการบริหารชุมชนเพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-ควบคุมดำเนินการ ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน

– ควบคุมการตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืช ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– ควบคุมการเก็บกวาดวัสดุไม่พึงประสงค์ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ตามโครงการต่างๆของ บริษัทฯ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– วุฒิ ม. 6 หรือ ปวช.  ขึ้นไป
– เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
– สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
– สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
– สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) Quality Assurance Officer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ตรวจคุณภาพบ้าน และสาธารณูปโภค

– ตรวจสอบรับรองบ้านผ่าน QA

– รับงานโอนบัานกับลูกค้า

– รายงานผลการตรวจ

– รายงานสถิติ Defect 
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมงานคุณภาพ

– มีประสบการณ์ การควบคุมคุณภาพ และรับลูกค้าเพื่อโอนบ้านอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
– สามารถอ่านแบบได้
– ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD
– มีใบอนุญาตขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– สร้างสรรค์และออกแบบงานกราฟฟิคของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ,      โครงสร้างบูท, ฉากเวที , แผ่นพับ , ใบปลิว , Banner โฆษณา และ สื่อโฆษณาต่าง ๆ 
– ประสานงานกับ Supplier สำหรับการผลิตตามที่ออกแบบไว้ 
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และออกแบบงาน Graphic 
– มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator 
– มีความเข้าใจระบบการพิมพ์ของป้ายโฆษณาทุกชนิด 
– มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบสูง
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– สามารถออกแบบ Website ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านกราฟฟิคอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายบ้านและคอนโด (โครงการอเวนิว ชัยพฤกษ์ วงแหวน / นนทบุรี) Sales Representrative จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า
– ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดยอดขาย
– ติดต่อประสานงานต่างๆ จัดทำสรุปข้อมูลของลูกค้า และรายงานการขายในแต่ละเดือน
– ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ 

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการขาย สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
– มีประสบการณ์ในการขายบ้านและคอนโดมิเนียม อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– มีความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ 
– มีความรู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
– สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี 
– มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถขับรถยนต์ได้
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินอาวุโส Accounting & Finance Senior Officer จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

–  อายุ 35  ปีขึ้นไป

– วุฒิปริญญาตรี  สาขา บัญชี

– มีประสบการณ์ปิดงบการเงินมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

– ควบคุมรายการบัญชีทั้งหมด  เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงิน

– วิเคาระห์งบการเงิน

– นำส่งภาษีต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนด

– ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร Interal & External Audit

– จัดทำงบกระเสเงินสดได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) Project Admin Officer จำนวน 3 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง

– ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง

– รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน

– ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน

– ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค

– ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ

– ควบคุมการทำงานของ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน

– งานเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
– สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี 
– สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
– สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
– สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงการอเวนิว สุวรรณภูมิ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ) Project Manager จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
  –     บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ 
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 • ส่งมอบบ้าน ดูแลหลังการขาย
 • กำกับดูแลบุคลากรในโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 35 – 45  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 8-10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเป็นผู้นำ ,มีทัศนคติที่ดีต่องาน , รักการเรียนรู้ รอบคอบ ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน
 • มีความเข้าใจในงาน และสามารถประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี 
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
วิศวกรโยธา (รังสิตคลอง 7) Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • จัดทำและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Supplier  
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีใบประกอบวิชาชีพ     

– มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านประมาณราคา วางแผนงาน  และควบคุมงานก่อสร้าง

– ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  

– สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

– มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ตำแหน่ง
โปรแกรมเมอร์ Programmer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– พัฒนาโปรแกรม ตาม Requirement Support ระบบ ERP
– มีความสามารถด้าน Visual Studio.NET C#
– พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมตรงตามเวลาที่กำหนด
– ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
– สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
– ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ  สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้าน Database (SQL Server)
– สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย C# ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์อาหารอาวุโส ( สัมมากรเพลส รามคำแหง) Senior Food Center Administrative Officer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– บริหารจัดการงานด้าน Food Center ในศูนย์การค้าฯ

– บริหารจัดการงานด้าน Food & Beverage (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม)

– ดูแลงานด้าน Operation

– ดูแลงานด้านแคชเชียร์ การเงิน

– จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ  30-40 ปี

– มีประสบการณ์ด้านบริหาร Food & Beverage (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) หรือเคยเป็น

  ผู้จัดการร้าน  อาหารหรือเครื่องดื่ม  อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป  

ปริญญาตรี สาขาการขายและการตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณา เป็นพิเศษ

– มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ 

– มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์

– มีความละเอียดรอบคอบ

– สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ได้รวดเร็ว 

– มีความขยัน อดทน และทนต่อภาวะกดดันจากลูกค้าได้

– อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุง (ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส รามคำแหง ) Maintenance Staff จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35  ปี
– มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ,ระบบ

 ไฟฟ้า ,ระบบโทรศัพท์ , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– ผ่านการทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ 1 (ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) จะได้รับการพิจารณา

  เป็นพิเศษ
– มีทักษะด้านคอมพิเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้

ตำแหน่ง
พนักงานบริการสาธารณูปโภค (โครงการบางกะปิ) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– สนับสนุนการบริหารชุมชนเพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-ควบคุมดำเนินการ ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน

– ควบคุมการตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืช ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– ควบคุมการเก็บกวาดวัสดุไม่พึงประสงค์ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ตามโครงการต่างๆของ บริษัทฯ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– วุฒิ ม. 6 หรือ ปวช.  ขึ้นไป
– เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
– สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
– สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
– สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) Quality Assurance Officer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ตรวจคุณภาพบ้าน และสาธารณูปโภค

– ตรวจสอบรับรองบ้านผ่าน QA

– รับงานโอนบัานกับลูกค้า

– รายงานผลการตรวจ

– รายงานสถิติ Defect 
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมงานคุณภาพ

– มีประสบการณ์ การควบคุมคุณภาพ และรับลูกค้าเพื่อโอนบ้านอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
– สามารถอ่านแบบได้
– ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD
– มีใบอนุญาตขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน

คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 089-779-2945

โทรสาร. 0-2106-8399

อีเมล์ : [email protected]