fbpx

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “บ้านที่หลับสบาย ไร้กังวล” ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
 • เครื่องแบบพนักงาน

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 089-779-2945

อีเมล์ : [email protected]

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กฏหมาย (Legal Officer) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำนิติกรรมสัญญาทุกชนิดภายในองค์กร (บ้านจัดสรร,ตลาดนัด,ที่ดิน)
 • จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ,หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ 
 • หนังสือทวงถาม หนังสือบอกกล่าว จดหมายทวงหนี้
 • งานจดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขกรรมการและรายการแก้ไขต่างๆ  
 • เข้าร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้น , จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯในเครือ
 • ให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรมต่อหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร
 • ติดต่อลูกบ้าน เจรจาประสานงาน ในการติดตามหนี้ค่าบริการสาธารณะ และเอกสารขออนุมัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับทนายในการติดตามหนี้ค่าบริการสาธารณะ และการดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บเอกสารภายในของหน่วยงานกฏหมาย และจัดทำรายงานการจัดเก็บสัญญา รายงานการติดตามหนี้ค่าบริการสาธารณะ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน  35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
 • มีใบอนุญาตว่าความ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS Office  Word  Excel  ได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บุคคล (HR Officer) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สรรหาและลงประกาศรับสมัครงานในสื่อต่าง ๆ
 • สัมภาษณ์เบื้องต้น ดำเนินการทดสอบ นัดหมายส่งให้กับสังกัดสัมภาษณ์ สรุปผลคัดเลือก
 • ทำหนังสือเชิญเริ่มงานและประสานงานแจ้งข้อมูลพนักงานใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ติดตามและประเมินผลการทดลองงาน
 • งานด้านสวัสดิการต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานการสรรหา และ Update จำนวนพนักงาน เข้า-ออก ประจำเดือน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน  35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา ส่ขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสรรหา และสวัสดิการ อย่างน้อย 3 – 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์, บุคลิกภาพ, ทักษะการสื่อสาร ,เจรจา และการประสานงานที่ดี
 • สามรารถใช้โปรแกรม MS office  และ Internet  ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
 • หากเคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้ AP , AR , JV
 • ต้นทุน 
 • กระทบยอดบัญชี
 • จัดทำรายงาน Support Audit 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย ภงด. 1  , 3 , 53 
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีด้าน GL, AP, AR ,JV  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญโปรแกรม Microsoft Excel
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้ AP , AR , JV
 • ต้นทุน งบประมาณ
 • กระทบยอดบัญชี
 • จัดทำรายงาน Support Audit 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย ภงด. 1  , 3 , 53  , ภ.พ.30
 • ปิดงบการเงินรายเดือน , รายปี และทำงบ Consol  
 • ประสานงานภายใน และภายนอกบริษัทในเครือ 
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 • ประสบการณ์ปิดงบการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญโปรแกรม Microsoft Excel
ตำแหน่ง
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาโปรแกรม ตาม Requirement Support ระบบ ERP
 • มีความสามารถด้าน Visual Studio.NET C#
 • พัฒนาApplicationตาม Requirement
 • พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
 • สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Database (SQL Server)
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย C# ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญด้าน Mobile Application, Web Application
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ตำแหน่ง
สถาปนิกอาวุโส ( Senior Architect) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Supplier , หน่วยงานราชการ
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน Program AutoCAD , Office , Revit , Sketchup ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทดต่องานหนัก และสามารถรับภาวะแรงกดดันได้
 
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (อเวนิว สุวรรณภูมิ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ลาดกระบัง) Foreman จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุง-ปฏิบัติการ (ตลาดสัมมากร อุดมสุข 11) Maintenance Staff จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบไฟฟ้า ,ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • ดูแล รปภ. แม่บ้าน ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย
 • ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • ดูการจราจรภายในตลาดให้ไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า ,ระบบโทรศัพท์ , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ 1 (ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการจัดตั้งนิติบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการที่จะตัดตั้งนิติฯ
 • ประสานงานกับส่วนราชการ และจัดเตรียมเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ครบสมบูรณ์
 • จัดเสวนาและหาตัวแทนในการตรวจสอบสาธารณูปโภคเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • จัดประชุมหมู่บ้านจัดสรร และเป็นผู้นำในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคล พร้อมจัดทำรายงานการประชุม
 • ส่งมอบงานสาธารณูปโภค และส่งมอบงานบริหารโครงการให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ติดต่อกับกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อทำการบริหารจัดการต่อ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของงานตาม แผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน  40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรู้กฎหมายจัดสรรที่ดินเป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถ เป็นผู้นำในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลได้
 • มีทักษะในการเจรจา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS Office   ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน ( 6  วันต่อสัปดาห์ได้)

**สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในเครือ

ตำแหน่ง
ผู้จัดการหมู่บ้าน (โครงการ Providence Lane) ลาดพร้าว 71

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลสภาพโครงการให้เรียบร้อยสวยงาม
 • ดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านทุกด้านที่ลูกบ้านต้องการ รวมถึงเรื่องส่วนตัว และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีหน้าที่ดูแลควบคุมดูแลให้ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน ให้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ดูแลหมู่บ้านจัดสรรฯ หรือผ่านงานด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำหน้าที่ concierge ได้ มีทักษะ Go the extra mile!
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความซื่อสัตย์
 • สามารถใช้ MS Office   ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน ( 6 วันต่อสัปดาห์ได้)

สวัสวัดิการเป็นไปตามระเบียบของบริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด 

**สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในเครือ

ตำแหน่ง
วิศวกรโยธาซ่อมบำรุง (Civil Engineer ) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมติดตามงานซ่อมบ้าน และงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมาในเรื่องงานแจ้งซ่อม
 • จัดทำรายงานการแจ้งซ่อมจัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ  
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้างบ้าน และควบคุมงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD 
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กฏหมาย (Legal Officer) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำนิติกรรมสัญญาทุกชนิดภายในองค์กร (บ้านจัดสรร,ตลาดนัด,ที่ดิน)
 • จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ,หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ 
 • หนังสือทวงถาม หนังสือบอกกล่าว จดหมายทวงหนี้
 • งานจดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขกรรมการและรายการแก้ไขต่างๆ  
 • เข้าร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้น , จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯในเครือ
 • ให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรมต่อหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร
 • ติดต่อลูกบ้าน เจรจาประสานงาน ในการติดตามหนี้ค่าบริการสาธารณะ และเอกสารขออนุมัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับทนายในการติดตามหนี้ค่าบริการสาธารณะ และการดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บเอกสารภายในของหน่วยงานกฏหมาย และจัดทำรายงานการจัดเก็บสัญญา รายงานการติดตามหนี้ค่าบริการสาธารณะ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน  35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
 • มีใบอนุญาตว่าความ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS Office  Word  Excel  ได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บุคคล (HR Officer) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สรรหาและลงประกาศรับสมัครงานในสื่อต่าง ๆ
 • สัมภาษณ์เบื้องต้น ดำเนินการทดสอบ นัดหมายส่งให้กับสังกัดสัมภาษณ์ สรุปผลคัดเลือก
 • ทำหนังสือเชิญเริ่มงานและประสานงานแจ้งข้อมูลพนักงานใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ติดตามและประเมินผลการทดลองงาน
 • งานด้านสวัสดิการต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานการสรรหา และ Update จำนวนพนักงาน เข้า-ออก ประจำเดือน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน  35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา ส่ขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสรรหา และสวัสดิการ อย่างน้อย 3 – 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์, บุคลิกภาพ, ทักษะการสื่อสาร ,เจรจา และการประสานงานที่ดี
 • สามรารถใช้โปรแกรม MS office  และ Internet  ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
 • หากเคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้ AP , AR , JV
 • ต้นทุน 
 • กระทบยอดบัญชี
 • จัดทำรายงาน Support Audit 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย ภงด. 1  , 3 , 53 
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีด้าน GL, AP, AR ,JV  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญโปรแกรม Microsoft Excel
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้ AP , AR , JV
 • ต้นทุน งบประมาณ
 • กระทบยอดบัญชี
 • จัดทำรายงาน Support Audit 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย ภงด. 1  , 3 , 53  , ภ.พ.30
 • ปิดงบการเงินรายเดือน , รายปี และทำงบ Consol  
 • ประสานงานภายใน และภายนอกบริษัทในเครือ 
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 • ประสบการณ์ปิดงบการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญโปรแกรม Microsoft Excel
ตำแหน่ง
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาโปรแกรม ตาม Requirement Support ระบบ ERP
 • มีความสามารถด้าน Visual Studio.NET C#
 • พัฒนาApplicationตาม Requirement
 • พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
 • สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Database (SQL Server)
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย C# ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญด้าน Mobile Application, Web Application
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ตำแหน่ง
สถาปนิกอาวุโส ( Senior Architect) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Supplier , หน่วยงานราชการ
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน Program AutoCAD , Office , Revit , Sketchup ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทดต่องานหนัก และสามารถรับภาวะแรงกดดันได้
 
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (อเวนิว สุวรรณภูมิ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ลาดกระบัง) Foreman จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุง-ปฏิบัติการ (ตลาดสัมมากร อุดมสุข 11) Maintenance Staff จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบไฟฟ้า ,ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • ดูแล รปภ. แม่บ้าน ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย
 • ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • ดูการจราจรภายในตลาดให้ไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า ,ระบบโทรศัพท์ , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ 1 (ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการจัดตั้งนิติบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการที่จะตัดตั้งนิติฯ
 • ประสานงานกับส่วนราชการ และจัดเตรียมเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ครบสมบูรณ์
 • จัดเสวนาและหาตัวแทนในการตรวจสอบสาธารณูปโภคเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • จัดประชุมหมู่บ้านจัดสรร และเป็นผู้นำในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคล พร้อมจัดทำรายงานการประชุม
 • ส่งมอบงานสาธารณูปโภค และส่งมอบงานบริหารโครงการให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ติดต่อกับกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อทำการบริหารจัดการต่อ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของงานตาม แผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน  40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรู้กฎหมายจัดสรรที่ดินเป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถ เป็นผู้นำในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลได้
 • มีทักษะในการเจรจา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS Office   ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน ( 6  วันต่อสัปดาห์ได้)

**สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในเครือ

ตำแหน่ง
ผู้จัดการหมู่บ้าน (โครงการ Providence Lane) ลาดพร้าว 71

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลสภาพโครงการให้เรียบร้อยสวยงาม
 • ดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านทุกด้านที่ลูกบ้านต้องการ รวมถึงเรื่องส่วนตัว และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีหน้าที่ดูแลควบคุมดูแลให้ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน ให้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ดูแลหมู่บ้านจัดสรรฯ หรือผ่านงานด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำหน้าที่ concierge ได้ มีทักษะ Go the extra mile!
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความซื่อสัตย์
 • สามารถใช้ MS Office   ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน ( 6 วันต่อสัปดาห์ได้)

สวัสวัดิการเป็นไปตามระเบียบของบริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จำกัด 

**สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในเครือ

ตำแหน่ง
วิศวกรโยธาซ่อมบำรุง (Civil Engineer ) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมติดตามงานซ่อมบ้าน และงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมาในเรื่องงานแจ้งซ่อม
 • จัดทำรายงานการแจ้งซ่อมจัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ  
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้างบ้าน และควบคุมงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD 
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 089-779-2945

อีเมล์ : [email protected]