fbpx

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต” ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
 • เครื่องแบบพนักงาน

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 089-779-2945 โทรสาร. 0-2106-8399

อีเมล์ : [email protected]

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (อเวนิว สุวรรณภูมิ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ลาดกระบัง) Foreman จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (กรุงเทพกรีฑา) Foreman จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
วิศวกรสนาม (กรุงเทพกรีฑา) Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • จัดทำและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Supplier  
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ     
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านประมาณราคา วางแผนงาน  และควบคุมงานก่อสร้าง
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ (ลาดกระบัง) Project Manager จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
 • บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ 
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 • ส่งมอบบ้าน ดูแลหลังการขาย
 • กำกับดูแลบุคลากรในโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 35 – 45  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 8-10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเป็นผู้นำ ,มีทัศนคติที่ดีต่องาน , รักการเรียนรู้ รอบคอบ ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน
 • มีความเข้าใจในงาน และสามารถประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี 
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ (กรุงเทพกรีฑา) Project Manager จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
 • บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ 
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 • ส่งมอบบ้าน ดูแลหลังการขาย
 • กำกับดูแลบุคลากรในโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 35 – 45  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 8-10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเป็นผู้นำ ,มีทัศนคติที่ดีต่องาน , รักการเรียนรู้ รอบคอบ ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน
 • มีความเข้าใจในงาน และสามารถประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี 
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุง-ปฏิบัติการ (ตลาดสัมมากร อุดมสุข 11) Maintenance Staff จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบไฟฟ้า ,ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • ดูแล รปภ. แม่บ้าน ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย
 • ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • ดูการจราจรภายในตลาดให้ไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า ,ระบบโทรศัพท์ , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ 1 (ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารชุมชน (อควาดิวิน่า , ราชพฤกษ์ , มีนบุรี) Community Officer จำนวน 3 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง
 • ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง
 • รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน
 • ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
 • ควบคุมการทำงานของ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน
 • งานเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงานในแต่ละโครงการได้)
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์)

**สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในเครือ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (อเวนิว สุวรรณภูมิ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ลาดกระบัง) Foreman จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (กรุงเทพกรีฑา) Foreman จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ) Foreman จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier
 • ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาก่อสร้าง , สาขาโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่านแบบได้
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างระบบ Prefab
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมก่อสร้างบ้านอย่างน้อย  1 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้าง
ตำแหน่ง
วิศวกรสนาม (กรุงเทพกรีฑา) Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำและตรวจสอบประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • จัดทำและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
 • ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Supplier  
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ     
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านประมาณราคา วางแผนงาน  และควบคุมงานก่อสร้าง
 • ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  
 • สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ (ลาดกระบัง) Project Manager จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
 • บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ 
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 • ส่งมอบบ้าน ดูแลหลังการขาย
 • กำกับดูแลบุคลากรในโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 35 – 45  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 8-10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเป็นผู้นำ ,มีทัศนคติที่ดีต่องาน , รักการเรียนรู้ รอบคอบ ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน
 • มีความเข้าใจในงาน และสามารถประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี 
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ (กรุงเทพกรีฑา) Project Manager จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
 • บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ 
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 • ส่งมอบบ้าน ดูแลหลังการขาย
 • กำกับดูแลบุคลากรในโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 35 – 45  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 8-10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเป็นผู้นำ ,มีทัศนคติที่ดีต่องาน , รักการเรียนรู้ รอบคอบ ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน
 • มีความเข้าใจในงาน และสามารถประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี 
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุง-ปฏิบัติการ (ตลาดสัมมากร อุดมสุข 11) Maintenance Staff จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบไฟฟ้า ,ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • ดูแล รปภ. แม่บ้าน ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย
 • ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • ดูการจราจรภายในตลาดให้ไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า ,ระบบโทรศัพท์ , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ 1 (ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารชุมชน (อควาดิวิน่า , ราชพฤกษ์ , มีนบุรี) Community Officer จำนวน 3 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง
 • ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง
 • รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน
 • ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
 • ควบคุมการทำงานของ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน
 • งานเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงานในแต่ละโครงการได้)
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์)

**สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในเครือ

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน

สอบถามข้อมูลการสมัครงาน คุณศิญานนท์ (เนะ) ทรัพยากรบุคคล

86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 089-779-2945 โทรสาร. 0-2106-8399

อีเมล์ : [email protected]