เกี่ยวกับสัมมากร

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2513 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลา 50 ปี

บริษัท สัมมากร ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน โดยจนถึงปัจจุบันได้ส่งมอบบ้านแก่ผู้ซื้อแล้วกว่า 6,000 หน่วย

อนาคตของเรา

บริษัทฯ วางเป้าหมายในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในทำเลที่มีแนวโน้มในการขยายตัวของที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เช่น บริเวณจุดตัดระหว่างถนนหลักสำคัญๆ กับทางด่วนที่สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวก และขยายกลุ่มลูกค้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยเพิ่มขึ้น

สัมมากร บ้านที่หลับสบาย ไร้กังวล